THÔNG ĐIỆP BẢO MẬT

Chúng tôi, Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ quà tặng Friendship (“Công ty”) luôn đề cao, tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đưa ra các thông tin dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng khi sử dụng ứng dụng của Công ty chúng tôi. Khách hàng có quyền gì và làm thế nào có thể liên lạc với chúng tôi.
Khi chúng tôi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin cá nhân của khách hàng, ví dụ tên, ngày sinh và thông tin liên lạc của khách hàng. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng để chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng đã yêu cầu hoặc nhằm mục đích tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng website Friendshipcakes.com, Khách hàng cho phép Công ty được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau:

1. Thông tin Khách hàng cung cấp:

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thông tin tài khoản mạng xã hội của Khách hàng. Các thông tin này được Khách hàng cung cấp cho Công ty khi:

 • Khách hàng truy cập website Friendshipcakes.com để sử dụng mua các sản phẩm và trong quá trình thanh toán.
 • Liên hệ với Công ty qua tổng đài, ứng dụng điện tử, trang web và tài khoản mạng xã hội của Công ty.
 • Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do Công ty gửi.
 • Kích hoạt các tính năng cho phép Công ty truy cập vào danh bạ, ảnh, tin nhắn hoặc vị trí thiết bị của Khách hàng.
2. Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với Friendshipcakes
 
a. Thông tin giao dịch:
Công ty thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại sản phẩm Khách hàng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền giao dịch, các khoản bảo hiểm của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.
 
b. Thông tin vị trí:
Công ty thu thập thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào website Friendshipcakes của Công ty hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng. 
 
c. Thông tin từ các nguồn khác:
Có thể bao gồm:
 • Các nguồn thông tin công khai;
 • Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của Công ty;
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị
3. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin:
 • Cung cấp, thiết kế các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan;
 • Xử lý và kiểm tra thông tin về tín dụng, y tế, an ninh, thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;
 • Thống kê và nghiên cứu;
 • Tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm hoặc các sản phẩm liên quan;
 • Liên lạc với khách hàng của Friendshipcakes;
 • Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty, các thành viên hoặc các đối tác;Thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (6) ở trên.

Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ triển khai các giải pháp an toàn về mặt kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của quý khách được bảo vệ khỏi những truy cập hoặc xử lý trái phép luật, cũng như không bị mất mát, tiêu hủy hoặc hư hại một cách vô ý.

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Công ty

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công ty hoặc thay mặt Công ty;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính. 

2. Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

 • Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc; 
 • Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Trường hợp tài khoản đăng nhập của Khách hàng trên ứng dụng điện tử chưa được xác thực bằng phương thức xác thực thông tin của Công ty, Khách hàng có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình.

Khi tài khoản đã được xác thực, Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin.

Giới hạn quyền truy cập:

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho Công ty truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của Công ty có thể không được thực hiện đầy đủ.

CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ/

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định bảo mật này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Quy định này.