(1) Điền số điện thoại vào ô Phone Number

(2) Bấm nút SEND SMS

(3) Điền mã OTP vào ô Validation Code

(4) Bấm nút VERIFY để ký hợp đồng.